Patroni

Patroni w Fundacji O Własnych Siłach odgrywają istotną rolę w procesie rozwoju zawodowego naszych podopiecznych. Mogą zlecać projekty, które podopieczni realizują jako „inicjatywy,” przyjmować młodych ludzi na staże w celu nauki praktycznych umiejętności, oraz rekrutować ich do pracy w oparciu o ich zdobyte kompetencje. To współpraca oparta na zaufaniu i wsparciu, która pomaga naszym podopiecznym rozwijać się zawodowo i osiągać sukcesy w swojej ścieżce kariery.

Kim są Patroni?

Zlecają projekty

Patronowie mają możliwość zlecania projektów, które są realizowane przez zespół podopiecznych pod nadzorem kierownika projektu, co stanowi doskonałą okazję do wspierania młodych talentów i jednocześnie osiągania konkretnych celów biznesowych.

Przyjmują na staż

Przyjęcie podopiecznego na staż pozwala patronom na udzielanie praktycznego szkolenia i doświadczenia młodym osobom, pomagając im rozwijać umiejętności zawodowe i przygotowując ich do przyszłej kariery.

Przyjmują do pracy

Patronowie mogą zatrudnić podopiecznych, których umiejętności odpowiadają potrzebom ich firmy, otwierając drzwi do realnej pracy i oferując wsparcie w doskonaleniu wymaganych kompetencji. To win-win, w którym zarówno podopieczni, jak i patronowie odnoszą korzyści.

Dołącz do naszych Patronów!

Zostań naszym Patronem!

Nasi Patroni