Podróże przez Web Development

Zrozumienie Internetu i Wdrażanie

Odkryj tajniki tworzenia stron internetowych. Naucz się fundamentów Internetu, protokołów komunikacyjnych i języków programowania. Przez praktyczne ćwiczenia zdobędziesz umiejętności wdrażania aplikacji webowych.

Lokalizacja

Online / Stacjonarnie

Termin

03.11.2023

Cena

399,00 zł

Poziom

Podstawowy

Opis szkolenia

Kurs „Podróże przez Web Development: Zrozumienie Internetu i Wdrażanie” to wszechstronne szkolenie, skupiające się na fundamentach i praktykach tworzenia stron internetowych. Uczestnicy zdobędą głęboką wiedzę na temat struktury internetu, protokołów komunikacyjnych oraz języków programowania wykorzystywanych w tym środowisku. Poprzez praktyczne ćwiczenia, uczestnicy nauczą się projektować interaktywne interfejsy, tworzyć dynamiczne funkcjonalności, a także pozyskają umiejętności wdrażania aplikacji na serwery, zapewniając ich płynne działanie online. Kurs ten stanowi solidne przygotowanie do pracy w obszarze Web Developmentu, umożliwiając skuteczne projektowanie, implementację i utrzymanie rozbudowanych projektów internetowych.

Język szkolenia

Polski

Język materiałów

Polski

Liczebność

10

Forma

Prezentacja, warsztaty, ćwiczenia realizowane samodzielnie i w grupach, dyskusja, case studies.

Adresaci szkolenia

Osoby
zainteresowane

nauką tworzenia stron internetowych od podstaw, chcące zdobyć pełne zrozumienie budowy Internetu i jego mechanizmów, 

Programiści i
projektanci

którzy chcą rozwinąć umiejętności w tworzeniu interaktywnych interfejsów i dynamicznych funkcji.

Osoby
pragnące

opanować proces wdrażania aplikacji na serwery i zrozumieć, jak utrzymać ich płynne działanie online.

Ambitni
uczestnicy

którzy chcą rozpocząć lub rozwijać karierę w dziedzinie Web Developmentu, projektując i wdrażając zaawansowane projekty internetowe.

Cel szkolenia

Tajniki Internetu i Sieciowych Protokołów

Zdobycie głębokiej wiedzy na temat struktury Internetu, protokołów komunikacyjnych oraz kluczowych pojęć związanych z sieciami.

Funkcje Front-end i Back-end

Opanowanie zdolności tworzenia dynamicznych i interaktywnych funkcji na stronach internetowych, wykorzystując zarówno programowanie front i back-endowe.

Hosting i Działanie Online: Wdrażanie Twoich Projektów

Nabycie umiejętności wdrażania własnych projektów na serwery, zapewniając ich sprawne działanie online.

Sztuka Projektowania dla Wygodnego Użytkownika

Rozwinięcie umiejętności projektowania atrakcyjnych, intuicyjnych interfejsów użytkownika, które zapewniają wygodne doświadczenie użytkownika.

Od Projektu do Utrzymania

Uzyskanie solidnego przygotowania zawodowego w obszarze Web Developmentu, obejmującego zdolność projektowania, implementacji i utrzymania rozbudowanych projektów internetowych.

Wiedza i Innowacyjne Umiejętności

Zwiększenie szans na podjęcie kariery w branży Web Developmentu, będąc wyposażonym w niezbędną wiedzę i umiejętności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań online.

Program szkolenia

W tym module przeniesiemy się w świat Internetu, zgłębiając jego historię oraz strukturę. Rozszyfrujemy tajemnice pojęć sieciowych, takich jak protokół i adres IP. Poznamy istotę i mechanizm działania systemu DNS, który odgrywa kluczową rolę w identyfikacji zasobów online. Nauczysz się, jak sprawdzać ustawione serwery DNS i dowiesz się, co kryje się za różnymi typami rekordów DNS. Wykorzystamy narzędzia DNS, aby zgłębić tajemnice komunikacji domenowej. Przeniesiemy się również do świata protokołu HTTP, gdzie poznamy budowę żądań i odpowiedzi oraz dowiemy się, jak wykorzystać narzędzie „curl” do wykonywania żądań HTTP. Na końcu odkryjemy możliwości analizy zapytań HTTP poprzez narzędzia dostępne w przeglądarce Chrome.

Ten moduł to wstęp do sieci komputerowych. Odkryj strukturę sieci, w tym role hostów, routerów i serwerów. Zanurz się w pojęcia kluczowe dla komunikacji w sieci, takie jak IP, MAC, routing, firewall i NAT. Rozszyfrujemy ich znaczenie i sposób działania.

W tym module poznamy tajemnice systemu operacyjnego Linux. Opanujemy podstawy poruszania się w konsoli Bash, nauczysz się używać komend, poruszać po ścieżkach i zarządzać uprawnieniami. Ten moduł zapewni nam solidny fundament do dalszych kroków.

Skupimy się na konfiguracji serwera, instalując Apache lub Nginx oraz tworząc wirtualne hosty. Dowiemy się, jak instalować niezbędne zależności dla aplikacji, takie jak PHP, Python, Node.js i wiele innych. Zanurzymy się również w tajniki instalacji baz danych, takich jak MySQL i PostgreSQL, by nasze aplikacje miały solidne fundamenty.

W tym module odkryjemy magię Dockera i jego zalety. Nauczymy się podstawowych pojęć związanych z konteneryzacją, takich jak kontener, obraz czy Dockerfile. Przeżyjmy proces tworzenia i uruchamiania prostego kontenera, który przeniesie nasze umiejętności na wyższy poziom.

W tym module dowiemy się, jak przenosić naszą aplikację do kontenera, projektując odpowiedni plik Dockerfile. Nauczmy się również, jak uruchomić naszą aplikację w kontenerze, kontrolować komunikację z serwerem i zarządzać portami. W końcu odkryjemy świat deploymentu na serwerze, wykorzystując kontenery. Poznamy również narzędzie Docker Compose, które ułatwi nam proces deploymentu.

W ostatnim module dowiemy się, co kryje się za skrótami CI/CD i dlaczego są one tak ważne. Przejrzymy popularne narzędzia do CI/CD, takie jak Jenkins, Travis CI, CircleCI i Github Actions. W praktyce stworzymy i skonfigurujemy nasz własny proces CI/CD dla aplikacji webowej, by stale dostarczać nowości i zapewnić płynny rozwój.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia „Podróże przez Web Development: Zrozumienie Internetu i Wdrażanie”, uczestnicy będą posiadali solidną wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia zaawansowanych projektów internetowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w projektowaniu interfejsów, programowaniu front-endowym i back-endowym oraz wdrażaniu własnych rozwiązań na serwery, uczestnicy będą gotowi na rozwijanie kariery w dynamicznej branży Web Developmentu.

Łukasz Wojno
Prowadzący

Zapisz się na szkolenie!

Podróże przez Web Development

Zrozumienie Internetu i Wdrażanie

Lokalizacja

Online/Stacjonarnie

Termin

03.11.2023

Cena

399,00 zł

Poziom

Podstawowy

Zdobądź Wiedzę i Wsparcie! Zostań Podopiecznym Fundacji i Otrzymaj Dostęp do Darmowego Kursu.