Reklamacje

Odstąpienie od umowy:

W dniu <data> dokonałem na stronie internetowej <wstaw link> zakupu <nazwa produktu> za kwotę PLN/EUR <wprowadź tutaj całkowitą kwotę>. Otrzymałem/am produkt w dniu <data>. Numer zamówienia: <wskazać numer>.

Produkt <nazwa produktu> nie spełnia moich oczekiwań. Dlatego powołując się na prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni, chciałbym/chciałabym go zwrócić.

Proszę o zwrot kwoty zakupu w wysokości <wprowadź całkowitą kwotę> w ciągu 14 dni na mój numer konta <wprowadź numer konta IBAN>.

Towar odeślę niezwłocznie.

Z poważaniem
<Imię i nazwisko>

Załącznik(i):

• potwierdzenie zakupu

Niezgodność towaru z umową:

W dniu <data> dokonałem na stronie internetowej <wstawić link> zakupu <nazwa produktu> za kwotę PLN/EUR <wprowadź tutaj całkowitą kwotę>. Otrzymałem/am produkt w dniu <data>. Numer zamówienia: <wskazać numer>.

Zakupiony produkt odbiega od tego, który zakupiłem/am <opisać niezgodność>.

Wobec powyższego, proszę o dostarczenie produktu, który zakupiłem po tej samej cenie/ zwrot pieniędzy <wybrać>.

Towar niezgodny z umową odeślę na Państwa koszt.

Z poważaniem
<Imię i nazwisko>

Załącznik(i):

  • potwierdzenie zakupu